top of page

Conservatie

Kunstwerken zijn de dragers van kultuur en historiek, uit creativiteit en ambacht ontstaan, in religieuse, profane of commerciële context. Zij vertegenwoordigen de ziel en het denken van de mensen voor ons die ons grootse monumenten als kleine persoonlijke artefacten achterlieten. Kunstwerken zijn om te koesteren, te bestuderen, te behouden voor de toekomst, zij verdienen met het grootste respect benaderd en behandeld te worden. Wat vandaag als oudbollig of passé wordt benaderd kan in de toekomst tot herontdekking leiden, appreciaties van kunstvormen fluctueren in de tijd.

Restauratie

Kunstwerken zijn uit het verleden naar ons toegekomen in goede en minder ideale omstandigheden, veel is verloren gegaan in de loop vd geschiedenis door brand, oorlog, al dan niet bewuste vernietiging, verwaarlozing en door onhandige manipulaties.

Schilderijen

Restauratie is een jong vak, tot voor de helft van de 20° eeuw berustte de knowhow zich op het proefondervindelijke, kunstenaars benaderden oude kunstwerken vanuit hun eigen kennis en vermogen, met de middelen die zij ter beschikking hadden, soms met desastreuze gevolgen, niet ten kwade maar door gebrek aan kennis.

atelier-5.jpg
beelden5.jpg

Beelden

Wetenschappelijk onderzoek in de materie heeft daar verandering in gebracht, vandaag zijn er talloze producten en recepturen op de markt die de professionele restaurateur de ondersteuning bieden nodig om kunstwerken veilig te behouden in de meest optimale omstandigheden.
Waar men vroeger dacht een kunstwerk te moeten opsmukken naar eigen kunnen en stijl, wordt heden het historische of originele zo goed als kan gerespecteerd, als het kan zonder enige toevoeging.

bottom of page