top of page
Atelier1.jpeg

Restauratie van beelden

Restauratie betekent een kunstwerk behandelen met tot doel de oorspronkelijke toestand en uitstraling zo goed als mogelijk te benaderen. Dit houdt in dat de beschermlagen worden afgedund, historische toevoegingen worden weggenomen, beschadigingen hersteld en dit op een uiterst veilige wijze. Dit vergt een goede kunsthistorische voorkennis, wetenschappelijk onderbouwde benadering en een omzichtige behandeling van ieder kunstwerk.
Belangrijk daarbij is de kennis van de gebruikte materialen, rekening houdend dat alle toevoegingen reversibel zijn in de toekomst, te verwijderen zijn zonder schade aan het origineel te veroorzaken.
Restauratie helpt het origineel uitzicht van het werk terug tot uiting te brengen, waardoor het beter geapprecieerd kan worden en zo een meerwaarde met zich brengt.
Ervaring met de vele problematieken tot behoud en herstel van houten dragers, panelen, polychrome schildering op verscheidene dragers leerden ons ook beelden te restaureren.
Ervaring met houten beelden van de 11° tot de 20° eeuw. Belangrijke collectioneurs en antiekhandelaars vertrouwen ons hun waardevolle stukken toe.

Kroning, 14° eeuws, voor restauratie

Kroning, na verwijderen overschilderingen en vullen vd lacunes

Na retouches en wasafwerking

OLV Bijstand Kerk Tremelo - 15° eeuw

OLV Bijstand Kerk Tremelo - 15° eeuw

Pleister beeld Jef Lambeaux 1890 – herstel afgebroken been

Pleister beeld Jef Lambeaux 1890 – herstel afgebroken been

OLV Bijstand Kerk Tremelo - 15° eeuw

OLV Bijstand Kerk Tremelo - 15° eeuw

Na afwerking

Na afwerking

17e eeuws houten crucifix - Kerk Ertvelde
17e eeuws houten crucifix - Kerk Ertvelde

17e eeuws houten crucifix - Kerk Ertvelde

17e eeuws houten crucifix - Kerk Ertvelde

12e eeuws Maria Magdalena, private collectie

12e eeuws Maria Magdalena, private collectie

12e eeuws Maria Magdalena, private collectie

12e eeuws Maria Magdalena, private collectie

bottom of page